Những tấm lòng chung tay cho cuộc sum họp Đại Gia đình THKT Xuân Kỷ Hợi 2019

Gia đình Trung học Kiến Tường chân thành cảm ơn quý vị ân nhân đã có lòng chung tay góp sức cho cuộc sum họp đại gia đình THKT Xuân Kỷ Hợi 2019.

Danh sách này sẽ được Từ đường THKT cập nhật khi có “tình tiết” mới.

  1. Thầy Dương Đệ (New York): 500 USD
  2. Thầy Đỗ Ngọc Trang – Cô Nguyễn Thị Bích Thủy (California):  500 USD
  3. Cô Võ Thị Huỳnh Mai  (Houston, Texas):  5.000.000 đồng
  4. Anh chị Trương Văn Nghĩa – Túy Vân (Australia): 10.000.000 đồng.
  5. Cô Kiêm Hường (Chicago, Illinois): 500 USD.
  6. Cô Trần Thị Trị (Seattle, Washington): 200 USD
  7. Bạn Võ Thị Hoa (Sương): 5 chiếc xe đạp Martin
  8. Bạn Huỳnh thị Hiền: 1 chiếc xe đạp Martin .

Tổng cộng tới nay: 1.700 USD + 15.000.000 đồng; 6 chiếc xe đạp Martin

Gia đình THKT đã không thể hoạt động chia sẻ, chăm sóc lẫn nhau được như thời gian qua nếu như không có được những tấm lòng vì THKT luôn hà hơi tiếp sức. Chân thành cảm ơn quý vị ân nhân.

GIA ĐÌNH THKT