thầy cô

Thầy ĐINH QUÝ BẢN

 

 

 

- Sinh ngày:

- Hiện sống tại: Quận 5, TP.HCM

- e-mail:

- điện thoại:

- Công việc hiện nay: Giáo viên nghỉ hưu

- Dạy học tại trường từ: 1976

- Môn dạy:

- Ghi chú:

 

 

 

 

 

 

HỌP MẶT THẦY TRÒ THKT TẾT TÂN MÃO 2011

Tại nhà thầy Đoàn Văn Nhiêu, Chợ Gạo (Tiền Giang) ngày 7-2-2011 (mùng Năm Tết Tân Mão)

 

Từ trái qua, hàng trước: cô Dương Ngọc Nho, cô Trần Thị Lài, cô Huỳnh Kim Tú, thầy Dương Tấn Hải, thầy Trần Hữu Đức, thầy Bùi Trung Tính, thầy Nguyễn Hữu Hệ, thầy Nguyễn Xuân Kỳ, thầy Cao Thành Phát, phu nhân thầy Phát, cô Hoàng Thị Cẩm Thạch, cô Nguyễn Thị Ngọc Thủy, thầy Lê Phước, thầy Đoàn Văn Nhiêu, phu nhân thầy Nhiêu.

Hàng sau: thầy Ngô Văn Rí, thầy Phạm Doanh Môn, thầy Ngô Bảo Toàn, thầy Nguyễn Văn Trọi, thầy Nguyễn Trọng Hòa, thầy Đinh Quý Bản, thầy Nguyễn Văn Hòa, thầy Lê Công Phúc.

 

 

 

 

 

 


Copyright © 2010 - 2011 Trung hoc Kien Tuong Homepage