thầy cô

Thầy HÀ NGÔN HẠNH

 

 

 

 

 

- Sinh ngày:

- Hiện sống tại: Quận 8, TP.HCM

- e-mail:

- điện thoại:

- Công việc hiện nay: Nghỉ hưu

- Dạy học tại trường từ:

- Môn dạy:

- Ghi chú:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HỌP MẶT THẦY TRÒ THKT VỀ THĂM TRƯỜNG XƯA 26-6-2010

 

Các thầy (từ trái qua): Hà Ngôn Hạnh, Lưu Văn Nhu, Ngô Đa và bạn Đỗ Văn Tám.

 

Từ trái qua: các thầy Nguyễn Văn Trọi, Hà Ngôn Hạnh và Ngô Đa.

 

Thầy Ngô Đa (trái) và thầy Hà Ngôn Hạnh.

 

Thầy Võ Xuân Sơn đón thầy Hà Ngôn Hạnh (trái). Thời còn là sinh viên, thầy Sơn từng trọ học tại nhà thầy Hạnh.

 

 

 

 

 

 


Copyright © 2010 Trung hoc Kien Tuong Homepage