thầy cô

Thầy LÊ PHƯỚC

 

 

 

 

- Sinh ngày:

- Hiện sống tại: TP. Tân An (tỉnh Long An)

- e-mail:

- điện thoại:

- Công việc hiện nay:

- Dạy học tại trường từ:

- Môn dạy:

- Ghi chú:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HỌP MẶT THẦY TRÒ THKT VỀ THĂM TRƯỜNG XƯA 26-6-2010

 

 

 

 

 

Từ trái qua: thầy Lê Phước, bạn Trần Văn Hải, thầy Nguyễn Văn Hòa, bạn Lê Ngọc Điền.

 

Thầy Lê Phước và thầy Nguyễn Văn Thừa (thứ hai từ trái qua) cùng các học trò.


Cô Hoàng Thị Cẩm Thạch và thầy Lê Phước.

 

 

 

 

CHUYỆN ĐỜI XƯA

Lớp 12 năm 1973. Hàng đứng từ trái sang phải: Nguyễn Thị Kim Quyên, Kiều Ngọc Bích, Nguyễn Văn Măng, Phước, Vương Thị Hiền, Phan Thị Phương, Trần Thị Đô.

Hàng ngồi trái sang phải:
-người thứ 2: Hoàng Minh
- thứ 3: Nguyễn Văn Huệ
-thứ 4: Nguyễn Thanh Liêm
-thứ 5: thầy Lê Phước (mang kiếng)
-thứ 6: Lâm Ngọc Tuấn

Ảnh do bạn Phan Thị Phương cung cấp ngày 26-6-2010

 

 

 


Copyright © 2010 Trung hoc Kien Tuong Homepage