thầy cô

Cô LÝ THỊ KIM OANH

   

Chụp tháng 4-2010 ở Mỹ.

- Sinh ngày:

- Hiện sống tại: Đức

- e-mail: oanhhanh@gmx.de

- Công việc hiện nay:

- Dạy học tại trường từ: 1971 - 1972

- Môn dạy:

- Ghi chú:

 

Một số hình ảnh mới (3-2-2011)

Series ảnh chuyến đi thăm Washington (4-2010)

Hội ngộ với thầy Dương Đệ sau 40 năm.

 

 

 

Cô Lý Thị Kim Oanh tại nhà ở Đức.

 

Cô Lý Thị Kim Oanh và gia đình.

 


Copyright © 2010 Trung hoc Kien Tuong Homepage