thầy cô

 

Thầy MAI VĂN NHÃN

   
 

 

- Sinh ngày: 1-1

- Hiện sống tại: Grand Prairie, Texas, Mỹ

- e-mail: nmwestvision@gmail.com

- điện thoại: 214-677-2299 (nhà)  -  214-697-1100 (mobile)

- Công việc hiện nay:

- Dạy học tại trường từ: 1962-1967

- Môn dạy: Lý - Hóa

- Ghi chú:

 

 

Người đứng thứ hai từ bên trái: thầy Mai Văn Nhãn trong ngày họp mặt thầy cô Trung học Long Thành 11-7-2010 ở Mỹ.

 

Cuộc hành trình đi tìm thầy Mai Văn Nhãn

 

 

 

 

Thầy Mai Văn Nhãn và phu nhân (2010).

 

 

CHUYỆN ĐỜI XƯA

Thầy trò lớp Đệ Tam B năm học 1966-1967. Từ trái: Thầy Mai Văn Nhãn (Lý -Hóa), các bạn Trần Thị Hồng Huệ, Lê Thị Mãnh, Nguyễn Thị Ngọc Thủy, Trần Kim Lan, và thầy Trần Ngọc Thịnh (Anh văn).

(Ảnh do cô Nguyễn Thị Ngọc Thủy cung cấp ngày 15-4-2010)

 

Từ trái qua là các thầy: Nguyễn Tấn Trưởng, Mai Văn Nhãn, Nguyễn Hữu Hệ, Đoàn Văn Nhiêu, Trịnh Đình Loạt và Nguyễn Xuân Kỳ.
(Ảnh chụp năm 1967 trong khuôn viên trường THKT, do thầy Nguyễn Xuân Kỳ cung cấp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Copyright © 2010 Trung hoc Kien Tuong Homepage