thầy cô

Thầy NGÔ BẢO TOÀN

 

 

 

- Sinh ngày:  20-8-1951

- Hiện sống tại: Thành phố Tân An

- e-mail: nbt1951@yahoo.com

- điện thoại: 091 8440 291

- Công việc hiện nay: Tư vấn du học

- Dạy học tại trường từ: 1972

- Môn dạy: Việt văn

- Ghi chú:

 

 

 

 

 

 

 

Ngày thứ Bảy 24-4-2010, tại trường Tiểu học Huỳnh Việt Thanh (Thị trấn Mộc Hóa, Long An) đã diễn ra cuộc họp mặt các cựu giáo chức tiểu học Kiến Tường - Mộc Hóa. Theo sự nhờ vả khó lòng từ chối của THKT, hai bạn Phạm Văn Định và Dương Tấn Lương đã có mặt để tìm gặp những thầy giáo trước đây từng dạy THKT.

 

Từ trái qua: trò Tấn Lương, trò Ngọc Phát, thầy Ngô Bảo Toàn, thầy Thới.

 

Thầy Ngô Bảo Toàn và phu nhân.

 

Từ trài: thầy Thanh Tùng, thầy Bảo Toàn, trò Tấn Lương, thầy Thới.

 

Thầy Bảo Toàn và thầy Thanh Tùng.

 


Copyright © 2010 Trung hoc Kien Tuong Homepage