thầy cô

Thầy NGUYỄN HỮU HỆ

   
 

- Sinh ngày:

- Hiện sống tại: Quận Phú Nhuận, TP.HCM

- e-mail:

- điện thoại:

- Công việc hiện nay: Huấn luyện viên Võ thuật (La Hán chưởng)

- Dạy học tại trường từ:

- Môn dạy:

- Ghi chú:

 

 

 

 

 

 

Thầy Nguyễn Hữu Hệ và học trò Trần Ngọc Bách tại một tiệm Internet ở TP.HCM ngày 12-8-2010. Khi tới thăm thầy lần đầu tiên, bạn Bách đã mời thầy ra tiệm Internet gần nhà và mở trang Web THKT cho thầy xem. Trên màn hình máy tính đang mở trang Web THKT.

 

Thầy Nguyễn Hữu Hệ trước cửa nhà tại Q.3, TP.HCM ngày 12-8-2010.

 

 

 

CHUYỆN ĐỜI XƯA

 

 

 
 

Các thầy: Lương Văn Liên, Bùi Trung Tính, và Nguyễn Hữu Hệ. Mùa nước lụt 1966 tại chợ Kiến Tường. (Ảnh do thầy Bùi Trung Tính cung cấp 1-4-2010)

 

 


Copyright © 2010 Trung hoc Kien Tuong Homepage