thầy cô

Cô NGUYỄN THỊ BA

 

 

Ảnh chụp ngày 5-12-2010 trong buổi họp mặt tại nhà thầy Ngô Bảo Toàn (Tân An).

 

 

- Sinh ngày:

- Hiện sống tại: TP. Tân An (tỉnh Long An)

- e-mail:

- điện thoại:

- Công việc hiện nay: Nghỉ hưu

- Dạy học tại trường từ:

- Môn dạy:

- Ghi chú:

+ Phu nhân của thầy Trần Hữu Đức.

 

 

 

 

 

 

 

TÂN AN 5-12-2010

Ngày Chủ nhật 5-12-2010, thầy Ngô Bảo Toàn có tổ chức tiệc mừng đầy tháng của cháu nội đích tôn Ngô Minh Thông tại tư gia ở xã Khánh Hậu (TP.Tân An). Một số thầy cô và học trò THKT đã về dự và gặp lại nhau.

 

 

 

Thầy Võ Xuân Sơn và các cô Nguyễn Thị Ba, Nguyễn Thị Mười.

 

Cô Nguyễn Thị Mười (trái) và cô Nguyễn Thị Ba (phu nhân thầy Trần Hữu Đức).

 

 

Cô Hoàng Thị Cẩm Thạch và cô Nguyễn Thị Ba.

 

 

Thầy Võ Xuân Sơn và cô Nguyễn Thị Ba.

 

 

 

 

 

HỌP MẶT THẦY TRÒ THKT VỀ THĂM TRƯỜNG XƯA 26-6-2010

 

Từ trái qua: Cô Nguyễn Thị Bảy, cô Nguyễn Thị Ba (phu nhân thầy Trần Hữu Đức). Hai cô không biết tên. Người mặc đồ màu hồng là cô Nguyễn Thị Mười. Kế đó là cô Ngọc Thủy, cô Lê Mỹ Thanh, cô Võ Bích Thủy (Trung học Kiến Bình), cô Huỳnh (Trung học Kiến Bình), và phu nhân thầy Võ Xuân Sơn.

 


Cô Nguyễn Thị Ba (trái) và cô Nguyễn Thị Bảy

 

 

 

 

 


Copyright © 2010 Trung hoc Kien Tuong Homepage