thầy cô

Cô NGUYỄN THỊ KIM HUỲNH

 

 

Ảnh chụp ngày 11-6-2011 tại nhà cô Nguyễn Thị Kim Huỳnh. (Ảnh: thầy Ngô Bảo Toàn)

 

 

- Sinh ngày:  26-6-1950

- Hiện sống tại: Thân Cửu Nghĩa (Châu Thành, Tiền Giang).

- e-mail:

- điện thoại: Mobile: 01686410859.

- Công việc hiện nay: Nghỉ hưu.

- Dạy học tại trường từ: 1974 tới 1990

- Môn dạy: Văn

- Ghi chú:

 

 

 

 

Đường vô nhà cô Nguyễn Thị Kim Huỳnh tại xã Thân Cửu Nghĩa.

 

 

 

Chùm ảnh do thầy Ngô Bảo Toàn chụp ngày 11-6-2011.

 

 

 

 

 


Copyright © 2010 Trung hoc Kien Tuong Homepage