thầy cô

Cô NGUYỄN THỊ XINH

 

 

 

 

 

- Sinh ngày: 19-8-1953

- Hiện sống tại: huyện Bến Lức (tỉnh Tân An)

- e-mail:

- điện thoại:

- Công việc hiện nay: Nghỉ hưu

- Dạy học tại trường từ: 1974

- Môn dạy: Lý

- Ghi chú:

+ Về THKT cùng năm với thầy Đức Nhuận, thầy Longine, thầy Thanh Tùng, thầy Thuận, cô Ba, cô Dững, cô Kim Thanh.

 

 

 

 

 

 

 

 


Copyright © 2010 Trung hoc Kien Tuong Homepage