thầy cô

Thầy NGUYỄN TRỌNG HÒA

Chụp ngày 18-02-2010 tại nhà cô Hoàng Thị Cẩm Thạch (Q.5, TP.HCM)

- Sinh ngày: 01-01-1943

- Hiện sống tại: Q.11, TP.HCM

- Hiện nghỉ hưu

- Dạy học tại trường từ 1968

- Môn dạy: Lý, Vạn vật, Toán

 

 

 

Tại nhà cô Hoàng Thị Cẩm Thạch (Q.5, TP.HCM, 18-2-2010)

Với học trò Nguyễn Kim Hoàng tại nhà cô Hoàng Thị Cẩm Thạch (Q.5, TP.HCM, 18-2-2010)

Với học trò Nguyễn Thị Xem tại nhà cô Hoàng Thị Cẩm Thạch (Q.5, TP.HCM, 18-2-2010)

Với thầy Nguyễn Văn Trọi và hai học trò (đứng) Phạm Hồng Phước và Trần Ngọc Bách tại nhà cô Hoàng Thị Cẩm Thạch (Q.5, TP.HCM, 18-2-2010)

Với các học trò Đồng Ngọc Lan, Nguyễn Thị Kiều Nga và Đỗ Văn Tám trên phà Cầu Nổi đi nhà thầy Cao Thành Phát (Gò Công 18-2-2010)

Trên phà Cầu Nổi đi nhà thầy Cao Thành Phát (Gò Công 18-2-2010)

Với thầy Đoàn Văn Nhiêu tại nhà thầy Cao Thành Phát (Gò Công 18-2-2010)

Tại nhà thầy Cao Thành Phát (Gò Công, 18-2-2010)

Tại bãi biển Tân Thành (Gò Công, 18-2-2010)

Tại bãi biển Tân Thành (Gò Công, 18-2-2010)

Với học trò Tuyết Sương tại nhà thầy Nhiêu (Bến Tranh, 18-2-2010)

Với học trò Nguyễn Hoàng Sơn tại nhà Sơn (Tân An, Long An 18-2-2010)

 

CHUYỆN ĐỜI XƯA
 

Hàng ngồi phía trước, từ trái qua: các thầy cô Nguyễn Thị Bích Thủy, Hoàng Đình Biểu, Trần Thị Trị, Trần Khắc Hòa, Huỳnh Trung Dung, Hoàng Thị Thịnh, cô Tô Ngọc Thạnh, Đoàn Văn Nhiêu.

Hàng ngồi phía sau, từ trái qua: các thầy Nguyễn Trọng Hòa (phía sau cô Trị), thầy Nguyễn Văn Trọi (phía sau thầy Hòa), thầy Hiền (giữa cô Dung và cô Thịnh).

Hàng đứng là các học sinh.

(Ảnh do cô Nguyễn Thị Bích Thủy và thầy Đỗ Ngọc Trang cung cấp ngày 30-3-2010)

 

Các thầy cô trên sân trường THKT nhân tiệc Tất niên 1972. Từ trái qua: thầy Bùi Trung Tính (đeo kính đen, rất ngầu nhé!), thầy Nguyễn Trọng Hòa, cô Trần Thị Trị, thầy Hoàng Đình Biểu, thầy Trần Khắc Hòa, thầy Uông Văn Đính (mặc áo dài), và thầy Đoàn Văn Nhiêu. (Ảnh này được thầy Bùi Trung Tính cung cấp ngày 25-4-2010)

 

 

 

 

 


Copyright © 2010 Trung hoc Kien Tuong Homepage