thầy cô

Thầy NGUYỄN VĂN TRỌI

Chụp ngày 18-02-2010 tại nhà thầy Cao Thành Phát (Gò Công)

- Sinh ngày: 17-04-1944

- Địa chỉ hiện nay: Quận 11, TP.HCM.

- E-mail: nguyenvantroi1944@yahoo.com.vn

- Hiện nghỉ hưu

- Dạy học tại trường từ 1970.

- Môn dạy: Lý

 

 

Với cô Huỳnh Trung Dung tại nhà cô Hoàng Thị Cẩm Thạch (Q.5, TP.HCM, 18-2-2010)

Với học trò Trần Ngọc Bách tại nhà cô Hoàng Thị Cẩm Thạch (Q.5, TP.HCM, 18-2-2010)

Từ trái qua: học trò Đỗ Văn Tám, học trò Nguyễn Thanh Phong, thầy Nguyễn Trọng Hòa, và học trò Trần Ngọc Bách tại nhà cô Hoàng Thị Cẩm Thạch (Q.5, TP.HCM, 18-2-2010)

Với thầy Nguyễn Trọng Hòa (ngồi) và hai học trò Phạm Hồng Phước và Trần Ngọc Bách tại nhà cô Hoàng Thị Cẩm Thạch (Q.5, TP.HCM, 18-2-2010)

Với học trò Nguyễn Kim Hoàng tại nhà cô Hoàng Thị Cẩm Thạch (Q.5, TP.HCM, 18-2-2010)

Với học trò Phạm Hồng Phước và Đỗ Văn Tám trên phà Cầu Nổi (Gò Công, 18-2-2010)

Trên phà Cầu Nổi (Gò Công, 18-2-2010)

Tại nhà thầy Cao Thành Phát (Gò Công, 18-2-2010)

Với học trò Huỳnh Ngọc Phát tại nhà thầy Cao Thành Phát (Gò Công, 18-2-2010)

Tại nhà thầy Cao Thành Phát (Gò Công, 18-2-2010)

Với thầy Nguyễn Trọng Hòa tại nhà thầy Cao Thành Phát (Gò Công, 18-2-2010)

Tại bãi biển Tân Thành (Gò Công, 18-2-2010)

Tại bãi biển Tân Thành (Gò Công, 18-2-2010)

Tại bãi biển Tân Thành (Gò Công, 18-2-2010)

Tại nhà thầy Đoàn Văn Nhiêu (Bến Tranh, 18-2-2010)

 

 

 

CHUYỆN ĐỜI XƯA
 

Hàng ngồi phía trước, từ trái qua: các thầy cô Nguyễn Thị Bích Thủy, Hoàng Đình Biểu, Trần Thị Trị, Trần Khắc Hòa, Huỳnh Trung Dung (hôm ấy mặc áo dài màu đỏ bordeaux), Hoàng Thị Thịnh, cô Tô Ngọc Thạnh, Đoàn Văn Nhiêu.

Hàng ngồi phía sau, từ trái qua: các thầy Nguyễn Trọng Hòa (phía sau cô Trị), thầy Nguyễn Văn Trọi (phía sau thầy Hòa), thầy Tiêu Ngọc Sơn (giữa cô Dung và cô Thịnh).

Hàng đứng là các học sinh.

(Ảnh do cô Nguyễn Thị Bích Thủy và thầy Đỗ Ngọc Trang cung cấp ngày 30-3-2010)

 

Từ trái qua: các thầy Trương Văn Bé - Ngô Chí Nhân- Đoàn Văn Nhiêu -Nguyễn Viết Hiển - Nguyễn Văn Thừa - Nguyễn Văn Trọi - Dương Đệ - Tiêu Ngọc Sơn (niên khóa 1973- 1974).

(Ảnh do bạn Trần Văn Kiêm Tài cung cấp ngày 4-5-2010)

 

 

 

 

 


Copyright © 2010 Trung hoc Kien Tuong Homepage