thầy cô

Thầy TRẦN HỮU ĐỨC

   
- Sinh ngày:

- Hiện sống tại:  Thành phố Tân An, Long An

- Công việc hiện nay:

- Dạy học tại trường từ:

- Môn dạy:

- Ghi chú:

 

 

 

TRONG NGÀY HỌP MẶT THẦY TRÒ THKT VỀ THĂM TRƯỜNG XƯA 26-6-2010

 

Thầy Trần Hữu Đức ngồi giữa các học trò.

 

Gặp lại học trò.

 

 

 

 

 

 

 

 


Copyright © 2010 Trung hoc Kien Tuong Homepage