thầy cô

Cô TRẦN THỊ TRỊ

 

Ảnh chụp trong ngày Mother's Day 9-5-2010

 

 

- Sinh ngày:  28-12-1948

- Hiện sống tại: Seattle, WA, USA

- e-mail: thitri1228@yahoo.com

- điện thoại:

- Công việc hiện nay:

- Dạy học tại trường từ:

- Môn dạy: Pháp Văn

- Ghi chú:

 

 

 

Ảnh chụp trong ngày Mother's Day 9-5-2010

 

Cô Trần Thị Trị và phu quân. Ảnh do cô Trị gửi về ngày 19-4-2010.

 

Ảnh do cô Trị gửi về ngày 19-4-2010.

 

 

CHUYỆN ĐỜI XƯA

Các thầy cô trên sân trường THKT nhân tiệc Tất niên 1972. Từ trái qua: thầy Bùi Trung Tính (đeo kính đen, rất ngầu nhé!), thầy Nguyễn Trọng Hòa, cô Trần Thị Trị, thầy Hoàng Đình Biểu, thầy Trần Khắc Hòa, thầy Uông Văn Đính (mặc áo dài), và thầy Đoàn Văn Nhiêu.

Ảnh này được thầy Bùi Trung Tính cung cấp ngày 25-4-2010

 

Hàng ngồi từ trái qua là các cô: Kim Sa, Huỳnh Trung Dung, Liên Anh, em cô Thịnh, Trần Thị Trị, Hoàng Thị Thịnh.
Hàng đứng từ trái qua là các thầy: Bùi Trung Tính, Hoàng Đình Biểu, Nguyễn Viết Hiển, và cô Nguyễn Thị Bích Thủy.

(Ảnh chụp năm 1972 trong khuôn viên trường THKT)

Bìa trái: Thầy Bùi Trung Tính. Bìa phải: cô Liên Anh (áo đậm), cô Trần Thị Trị, cô Hoàng Thị Thịnh (đứng phía sau, giữa cô Trị và cô Liên Anh). Học sinh lớp Đệ Tứ A2, niên khóa 1971 - 1972.

 

Ảnh chụp phía trước văn phòng trường THKT năm 1968. Cô Huỳnh Trung Dung (áo đậm) và cô Trần Thị Trị (ôm cặp). Trong ảnh có các bạn Đồng Ngọc Lan, Hữu, Rỏ, Cho, Chiến (chị Hữu Lắm).

Ảnh do bạn Đồng Ngọc Lan cung cấp 10-4-2010

 

 

 

 


Copyright © 2010 Trung hoc Kien Tuong Homepage