thầy cô

Thầy TRƯƠNG VĂN BÉ

 

 

Ảnh chụp tại Mộc Hóa ngày 26-6-2010.

 

 

- Sinh ngày: 10-2-1945

- Hiện sống tại: Cửa Đông, Thị trấn Mộc Hóa, Mộc Hóa (Long An)

- e-mail:

- điện thoại:

- Công việc hiện nay: Nghỉ hưu

- Dạy học tại trường từ:

- Môn dạy:

- Ghi chú:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HỌP MẶT THẦY TRÒ THKT VỀ THĂM TRƯỜNG XƯA 26-6-2010

 

Thầy Trương Văn Bé (giữa) và phu nhân Trần Thị Nẫm

 

 

 

 

Thầy Trương Văn Bé và phu nhân Trần Thị Nẫm đang đón cô Lê Thị Hồng Châu tới thăm nhà thầy cô hôm 26-6-2010. Bìa phải là cô Nguyễn Thị Bích Thủy.

 

 

 

 

 


Copyright © 2010 Trung hoc Kien Tuong Homepage