thầy cô

Cô VÕ BÍCH THỦY

Chụp ngày 18-02-2010 tại cô Hoàng Thị Cẩm Thạch (Q.5, TP.HCM)

- Sinh ngày: 29-10-1947

- Địa chỉ hiện nay: Thị trấn Tân Thạnh, tỉnh Long An

- Dạy học tại trường TH Tân Thạnh.

- Môn dạy: Toán Lý

Giây phút feeling của thầy Phát và cô Võ Bích Thủy

Ngày 18-2-2010 trong cuộc tái ngộ tại nhà thầy Phát.

 

 

Cô Thủy và con gái tại nhà cô Hoàng Thị Cẩm Thạch (Q.5, TP.HCM 18.02.2010)

Cô Thủy và cô Huỳnh Trung Dung tại nhà cô Hoàng Thị Cẩm Thạch (Q.5, TP.HCM 18.02.2010)

Cô Thủy, cô Dung, học trò Đồng Ngọc Lan và cô Thạch tại nhà cô Hoàng Thị Cẩm Thạch (Q.5, TP.HCM 18.02.2010)

Cô Thủy tại bến phà Cầu Nổi (Gò Công 18.02.2010)

Cô Thủy tại nhà thầy Cao Thành Phát (Gò Công 18.02.2010)

Cô Thủy và thầy Cao Thành Phát tại nhà thầy Phát (Gò Công 18.02.2010)

Cô Thủy và học trò Lê Văn Dược tại bãi biển Tân Thành (Gò Công 18.02.2010)

Tại bãi biển Tân Thành (Gò Công 18.02.2010)

Tại bãi biển Tân Thành (Gò Công 18.02.2010)


Copyright © 2010 Trung hoc Kien Tuong Homepage