thầy cô

Thầy VÕ QUỐC HÙNG

 

 

 

 

- Sinh ngày:

- Hiện sống tại: Mộc Hóa

- e-mail:

- điện thoại:

- Công việc hiện nay: Hưu trí

- Dạy học tại trường từ:

- Môn dạy:

- Ghi chú:

 

 

 

 

 

 

 

 

HỌP MẶT THẦY TRÒ THKT VỀ THĂM TRƯỜNG XƯA 26-6-2010

 

Thầy Võ Quốc Hùng (áo bốn túi).

 

 

 

 

 

 

 


Copyright © 2010 Trung hoc Kien Tuong Homepage