vườn thơ thkt

 

 

 

 

 

 

Trung học Kiến TườngTàu hỏa khai trương
Thông hành khoan thai
Thỏa hiệp khai thác
Tìm hiểu kho tàngTha hương khác thường
Thẳng hàng khoanh tay
Thông hiểu khoa trường
Tiến hành khuếch trươngTrùng hưng kiến thiết
Tự hào kiệt tác
Tỏa hương khuynh thành
Thụ hưởng kỳ thúTới hạn kiểm tra
Trầm hương khởi thủy
Thánh hiền khen thưởng
Tổng hội kết tình

PHẠM THỊ KIM SANG

(TP.HCM, 3-9-2010)

 
 


Copyright © 2010 Trung hoc Kien Tuong Homepage